לוחות וקירות

לוחות אורבונד עומדים בבסיס מגוון נרחב של קירות מסוגים שונים. כל אחד מסוגי הקירות הוא בעל מאפיינים ייחודיים המהווים פתרונות לצרכים מגוונים ולחללים בעלי שימושים שונים.