מפיצים מרכז

שיב

ש.י.ב. שיווק חומרי בנין בע"מ

ארליך  4 יפו

טל:  03-5183777

פקס: 03-5183737

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.