מפיצים מרכז

 

א.א. חומרי בנין

הנגר 4 חולון

טל:  03-5581267

נייד: 050-5524082

פקס: 03-5584543

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

אחים אביוני 7 (שווק) בע"מ

רח' היוגב  א.תעשיה חולון

טל:  03-5508490

נייד: 050-5290470

פקס: 03-5592010

מייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

גת גבס

גת גבס בע"מ

כתמנע 11 חולון

טל:   03-5594399

פקס: 03-5580613

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר: WWW.gatgeves.co.il

 

 

כנען סנטר

כנען סנטר בע"מ

ת.ד.  1887 (המשביר 30) חולון

טל:  03-5566007 

פקס: 03-5595855

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר: WWW.cnaanc.co.il

 

רוס גבס בע"מ

ת.ד.שד' ירושלים 158 חולון

טל:  03-5583337

נייד: 052-8071015

מייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.