מפיצים מרכז

כוכבי חומרי בנין בע"מ

עוזיאל 39 רמת גן

טל 03-6771792

פקס 03-5748186